Sport

Heerenveen is trots op de titel ‘Sportstad van het Noorden’. Deze status en ons imago als ‘sportieve gemeente’ is ons veel waard. Wij willen dit in de toekomst in Heerenveen en de buurtdorpen verder blijven versterken. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA ziet de verenigingen als spil voor de georganiseerde sport. De gemeentelijke combinatiefunctionarissen ondersteunen de sportverenigingen die zich aantoonbaar inzetten voor maatschappelijke doeleinden op bestuurlijk en organisatorisch vlak.
  • De PvdA wil bij alle basisscholen professionalisering van het bewegingsonderwijs. De combinatiefunctionarissen werken daarbij samen met het Friesland College.
  • We willen blijven werken aan Heerenveen als Stad van Sport met het Centrum voor Topsport en Onderwijs. We willen kansen om het gebied bij Sportstad verder te ontwikkelen benutten. En denken daarbij aan Friese sporten (zoals kaatsen en fierljeppen), skeeleren, skateboarden etc. Daarbij wordt samengewerkt met het CIOS.
  • Vrijwilligers worden nog (te) weinig in het zonnetje gezet. Samen met de sportclub Heerenveen organiseren we eens per jaar een voetbalwedstrijd tussen de SC en een lokaal voetbalteam dat vrij toegankelijk is voor al onze vrijwilligers in de gemeente.
  • We onderzoeken of het succesvolle project ‘Scoren in de Wijk’ van FC Twente ook bij SC Heerenveen kan worden geïntroduceerd.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten