Veiligheid

Heerenveen is een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden. Veiligheid
begint bij preventie. Geweld en intimidatie moeten worden aangepakt. Samen met
politie en justitie, scholen, welzijnsorganisatie, jongerenwerk, horecaondernemers en
woningcorporaties wordt gewerkt aan het tegengaan van criminaliteit en overlast. Dat betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA vindt dat de politie in uitzonderingsgevallen preventief mag fouilleren om geweld in het centrum van Heerenveen aan te pakken.
  • We blijven buurtbemiddeling toepassen om escalatie tussen buren te voorkomen.
  • Ouders worden financieel verantwoordelijk gesteld voor (materiële) schade aan gemeentelijke eigendommen die hun minderjarige kinderen hebben veroorzaakt.
  • De wijkagent blijft zichtbaar en aanspreekbaar in alle wijken en dorpen.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten