Verkeer en vervoer

De gunstige economische ontwikkelingen zijn voor een belangrijk deel te danken aan de uitstekende bereikbaarheid van de gemeente. Een van onze belangrijke troeven is de ligging aan de snelwegen A7 en A32 en de ligging aan het spoor tussen Leeuwarden en Zwolle. Door de goede bereikbaarheid heeft de gemeente een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven zoals met de recente vestiging van A-ware en Fonterra maar weer eens is aangetoond. Verkeer in de dorpen en wijken moet veilig zijn en een vlotte doorstroming garanderen. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. Daarom zijn wij voorstander van verkeerseducatie en de toepassing van verkeersveiligheidslabels voor scholen.
  • Bij de inrichting van wijken en centra houden we rekening met de gebruikers van rolstoelen en scootmobielen.
  • Het parkeerbeleid richten we zodanig in dat overlast voor woonwijken zoveel mogelijk wordt beperkt. Er volgt handhavinginzet in gebieden waar parkeeroverlast hinderlijk en gevaarlijk is. Het parkeren van vrachtwagens in woongebieden pakken we aan.
  • Voor de snelwegen wordt de capaciteit en de doorstroming van de huidige snelwegen en knooppunten gehandhaafd en waar nodig verbeterd. Voor een bovenregionale opgave ligt de financiële verantwoordelijkheid niet bij de gemeente.
  • We stellen een nieuw verkeers- en vervoersplan op voor de periode 2014-2018 waarin de nieuwste verkeersinzichten zoals shared-space integraal worden afgewogen.
  • Een nieuwe randweg rond Akkrum moet de verkeersveiligheid in het centrum van het dorp bevorderen en het zware verkeer weren. Samen met partners en in overleg met de bewoners realiseren we deze nieuwe verkeersroute.
  • We streven naar het gefaseerd verbeteren van de Meyerweg in de Knipe.
  • De verkeerskundige maatregelen aan de Fok en de Schans worden uitgevoerd.

 

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten