Fractiesecretaris

Betty van der Ven

Onderwijs, ouderen, participatie en armoede

Woordvoerder onderwijs, ouderenbeleid, sociale voorzieningen (o.a. armoedebeleid), sociale werkvoorziening (Caparis) en decentralisatie werk (Participatiewet).

Lid van de raadscommissie Sociale Zaken.

Aanspreekpunt voor de wijken Heerenveen Midden en De Akkers en voor de dorpen Oudeschoot, Nieuweschoot, Oudehorne en Nieuwehorne.