Bestuurslid

Herman Mutgeert

Herman Mutgeert

Over Herman Mutgeert

Er zijn vele politieke partijen, goede en minder goede. In 1978 heb ik gekozen voor de PvdA omdat die de sociaaldemocratie op de beste manier uitdraagt. Een gelijke verdeling van inkomen, kennis en macht is daarbij een belangrijk uitgangspunt en het is een kwaliteit van de partij dat zij op alle niveaus goede bestuurders levert.
De partij functioneert pas goed als de leden betrokken zijn bij de partij. In Heerenveen is dat het geval en vanuit het bestuur wil ik een bijdrage leveren in het contact met de senioren (65+). In een vergrijzende samenleving is dat geen onbelangrijke groep.