Bestuurslid

Janneke Peetsma

Communicatie en Ombudsteam
Janneke Peetsma

Over Janneke Peetsma

0650294975

Over mij

Geboortedatum: 13 oktober 1964
Geboorteplaats: Heerenveen
Beroep: onderwijzeres in het speciaal onderwijs

 

Waarom ben je politiek actief geworden?

Belangrijk daarbij was mijn vader, hij zei altijd: ”heb je kritiek op iets of iemand, dan moet je er zelf gaan staan, dan heb je invloed en kun je dingen veranderen.”

Bovendien heb je je hele leven met politiek te maken; alles gaat over politiek. De verworvenheden die we vooral kennen,dankzij de sociaaldemocratie, zoals de verzorgingsstaat, lijken vanzelfsprekend, maar dat zijn ze niet. Door politiek actief te zijn, kun je je daar, naast allerlei andere belangrijke zaken, voor blijven inzetten.

Waarom heb je voor de PvdA gekozen?

De PvdA staat voor het bieden van gelijke kansen aan mensen, voor goed onderwijs aan iedereen, bestrijding van armoede, eerlijke verdeling van werk en inkomen. En het is een partij die verantwoordelijkheid durft te nemen, als het gaat om besturen. Want alleen dan kun je dingen veranderen en zaken proberen te behouden,  die belangrijk zijn voor een solidaire samenleving. Dat spreekt mij erg aan.

Wat is een belangrijk onderwerp voor jou?

Het milieu. Investeren in schone energie en verduurzaming is heel hard nodig. 


Welke politici (of andere mensen) inspireren je?

Joop den Uyl, Barack Obama, Nelson Mandela en Angela Merkel (voor het nemen van verantwoordelijkheid als het gaat om de vluchtelingenaanpak in Europa).