Bestuurslid

Marijn Molema

Gewest en landelijke zaken
Marijn Molema

Over Marijn Molema

Als algemeen bestuurslid probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een sterke en sociale samenleving. Als historicus leef ik in het dagelijks besef dat onze democratie kwetsbaar is. Als sociaaldemocraat leef ik in de overtuiging dat wij op moeten komen voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Behoud van onze welvaart bij gelijktijdige verbetering van ons welzijn, dat is wat ik nastreef met mijn lidmaatschap van de PvdA. Mijn taakveld in het bestuur bestaat uit het onderhouden van gemeentelijke en landelijke contacten. Ontwikkelingen buiten het Heerenveen worden door mij gevolgd en naar voren gebracht in het afdelingsbestuur en de ledenvergadering.