Ledenvergadering

28 november 2017, om 20:00, Posthuis Theater | Posthuis Theater

Op dinsdag 28 november houdt de afdeling Heerenveen een ledenvergadering. Op deze ledenvergadering bespreken we onder meer het werkplan van het bestuur voor 2018, de begroting voor 2018 en de campagnebegroting voor 2018. Na de pauze gaan we in gesprek over de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Agenda ledenvergadering 28-11-2017

Verslag ledenvergadering 28-03-2017

Verslag ledenvergadering 10-10-2017

Verslag ledenvergadering 31-10-2017