Ledenvergadering

Door Jeroen de Vries op 28 november 2017, om 20:00 | Posthuis Theater

Op dinsdag 28 november houdt de afdeling Heerenveen een ledenvergadering. Op deze ledenvergadering bespreken we onder meer het werkplan van het bestuur voor 2018, de begroting voor 2018 en de campagnebegroting voor 2018. Na de pauze gaan we in gesprek over de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Agenda ledenvergadering 28-11-2017

Verslag ledenvergadering 28-03-2017

Verslag ledenvergadering 10-10-2017

Verslag ledenvergadering 31-10-2017

Jeroen de Vries

Jeroen de Vries

In de jaren tachtig ben ik lid van de PvdA geworden. In mijn functie van secretaris van de afdeling Heerenveen vind ik het belangrijk dat onze afdeling organisatorisch goed in elkaar zit. Een goede organisatie is een belangrijk element voor een energieke afdeling die wij zijn en willen blijven. Voor een energieke afdeling is het

Meer over Jeroen de Vries