Werkgroepen

In de afdeling Heerenveen wordt gewerkt met werkgroepen en een Ombudsteam. De werkgroepen zijn breed samengesteld en bestaan uit bestuursleden, wethouders, fractieleden en actieve leden. De leden van de werkgroepen zijn door het afdelingsbestuur benoemd. Voor iedere werkgroep is een taakomschrijving geschreven. Voor vragen over de werkgroepen kunt u contact opnemen met de secretaris van de afdeling Jeroen de Vries.

Werkgroepen
Werkgroep Communicatie
De werkgroep is als volgt samengesteld: Herman Mutgeert en Jeroen de Vries (bestuur), Coby van der Laan (wethouder), Frank Roosenburg (fractie), Tim ’t Hoen en Jan Zandbergen (leden).

Werkgroep Jongeren
Deze werkgroep is nog niet geïnstalleerd. Het bestuur heeft er voor gekozen het onderzoek naar de mogelijkheden van het opzetten van een werkgroep Jongeren op te pakken in 2016.

Werkgroep Ledenzorg
De werkgroep is als volgt samengesteld: Jeroen de Vries (bestuur), Lykele Buwalda, Huub Halbertsma en Iteke van der Pol (leden).

Werkgroep Ouderen
Deze werkgroep is als volgt samengesteld: Herman Mutgeert (bestuur), Betty van der Ven (fractie) en Joop van der Berg (lid).

Werkgroep Permanente Campagne
De werkgroep is als volgt samengesteld: Marianne Koen en Jurrit Visser (bestuur), Jelle Zoetendal (wethouder), Betty van der Ven (fractie) en Jan Zandbergen (leden).

Ombudsteam
Het ombudsteam is als volgt samengesteld: Margje Jonker – de Veen (bestuur), Elly Bijlsma en Wietse Mulder (fractie), Jan Julius Buwalda, Erkan Ertugrul, Sandra Jakovljevic, Hoite Spijkstra en Anna Petra van der Wal (leden).