Read!

Het afdelingsblad van de PvdA Heerenveen heet Read! Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt toegestuurd aan alle leden en belangstellenden van de afdeling Heerenveen.