Read!

Het afdelingsblad van de PvdA Heerenveen heet Read! Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt toegestuurd aan alle leden en belangstellenden van de afdeling Heerenveen. Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen die in Read! zijn verschenen.

Read! – oktober 2015

In deze Read! veel aandacht voor de opvang van vluchtelingen in Heerenveen. Raadlid Jurjen Meijer en wethouder Coby van der Laan beschrijven hun ervaringen met de noodopvang. Voorzitter Jurrit Visser roept op om meer aan politiek te doen. Raadslid Elly Bijlsma doet verslag van haar bezoek aan zorgboerderij Boerenblij. Arend Duiker gaat op bezoek bij Charlie.

Lees hier de Read! van oktober 2015 (selectie)

Read! – september 2015

Fractievoorzitter Roelof Offringa geeft een toelichting op de motie tegen payrolling door de gemeente. Voorzitter Jurrit Visser gaat in op de vluchtelingen die naar Europa komen. Raadslid Jurjen Meijer liep mee met de buurtagent. Bestuurslid Marijn Molema beschrijft zijn eerste ervaringen als congresafgevaardigde. Arend Duiker geeft zijn visie op de uitvoering van het project ‘Van Waarde’.

Lees hier de Read! van september 2015 (selectie)

Read! – januari 2015

In deze Read! kijken kandidaten Roel de Jong en Wanda Ottens en voorzitter Jurrit Visser vooruit naar de verkiezingen voor de provinciale staten. Betty van der Ven doet verslag van het congres. In deze Read! ook het jaarverslag van het bestuur van de afdeling en van de fractie over het jaar 2014.

Lees hier de Read! van januari 2015 (selectie)

Read! – december 2014

In de laatste Read! van het jaar kijken fractievoorzitter Roelof Offringa en bestuursvoorzitter Jurrit Visser vooruit naar het nieuwe jaar. Wethouder Jelle Zoetendal bespreekt  de topsport in Heerenveen. Bestuurslid Marijn Molema gaat in op het rapport van de commissie-Melkert. Frank van Huit kijkt terug op de tweede editie van De Voorbeschouwing. Betty van der Ven doet verslag van de gewestelijke vergadering. Joop van den Berg kijkt terug op de eerste twee Seniorenbijeenkomsten. Tot besluit geeft Arend Duiker zijn kijk op het SCP-rapport over verschillen in Nederland.

Lees hier de Read! van december 2014 (selectie)

Read! – oktober 2014

Fractievoorzitter Roelof Offringa gaat in op social return bij aanbestedingen door de gemeente. Bestuursvoorzitter Roel de Jong werpt een blik op de de toekomst van het rode noorden. Wethouder Jelle Zoetendal liep een dag mee met een casemanager van TinZ. Frank van Hout kijkt terug op de eerste editie van De Voorbeschouwing. Jan Schuurman Hess blikt terug op zijn wandeltocht door Nederland en het boek dat hij erover schreef.

Lees hier de Read! van oktober 2014 (selectie)

Read! – september 2014

Fractievoorzitter Roelof Offringa opent deze Read! met een pleidooi voor een collectieve zorgverzekering via de gemeente. Bestuursvoorzitter Roel de Jong gaat in op de koers van de partij. Wethouder Coby van der Laan schrijft over de keuzes die de gemeente moet maken. Frans Bouwers herdenkt oud-wethouder Rita van Gelder, die in augustus overleed. Arend Duiker besluit deze Read! met de (water)sport.

Lees hier de Read! van september 2014 (selectie)

Read! – april 2014

In deze Read! gaat fractievoorzitter Roelof Offringa in op de benoeming van de burgemeester van de nieuwe gemeente Heerenveen. Voorzitter Roel de Jong kijkt vooruit naar de komende Europese verkiezingen. Jelle Zoetendal beschrijft zijn eerste dagen als wethouder van de gemeente Heerenveen.

Lees hier de Read! van april 2014 (selectie)

Read! – januari 2014

Voorzitter Roel de Jong blikt terug op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november. Wethouder Coby van der Laan beschrijft hoe het nieuwe college tot stand is gekomen. Verder vindt u in deze Read! het werkplan voor 2014. Tot slot gaat Arend Duiker in op de verbroedering van de sport…

Lees hier de Read! van januari 2014 (selectie)