Jongeren

Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij je helpen. Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief zijn en blijven. Dit betekent voor de komende raadsperiode :

  • De PvdA wil dat de gemeente als organisatie stage- en werkervaringsplaatsen biedt voor jongeren van het MBO, HBO en WO. Met bedrijven in de regio moeten afspraken worden gemaakt om stage- en werkplekken voor jongeren te creëren.
  • Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is ‘school eerst’.
  • De gemeente is de eerste overheid die de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers vorm kan geven. In Heerenveen nemen wij het initiatief deze samenwerking een nieuwe impuls te geven. Als eerste starten wij met het uitwerken van een betere samenwerking tussen de metaal en logistiek sector en de daarop gerichte opleidingen in Heerenveen.
  • De PvdA gunt bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van jongeren. Dit heet Social Return on Investment. Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten door de gemeente.
  • CASA, het jongerencentrum in Heerenveen, krijgt de kans zich te bewijzen. We gaan daarbij uit van 100% participatie van de jongeren.
  • De PvdA wil in het concept voor het nieuwe jongerencentrum CASA ook aandacht voor de leeftijdsgroep 16 tot 20 jaar.
  • De PvdA vindt dat de gemeente ook de jongerenactiviteiten in Akkrum en Aldeboarn moet ondersteunen.
  • De PvdA wil dat de ouders van Heerenveense jongeren actief worden betrokken bij zowel preventief beleid als bij het actief aanpakken van het gebruik van drugs (waaronder GHB) onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten