Landschap en windenergie

Nederland heeft een gevarieerd landschap. Elke streek heeft eigen landschappelijke kenmerken die we koesteren en de streek een eigen identiteit geven. Voor ons is het behoud van de kernkwaliteiten rust, ruimte, landschap, leefbaarheid en bereikbaarheid van groot belang. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn.
De parels van onze gemeente (Oranjewoud, de Deelen, De Tjonger) spelen voor het landschap, ecologie en recreatie een belangrijke rol. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA is tegen enorme windmolens op het IBF. Voor kleinere windmolens zijn er op bedrijventerrein Kanaal wel mogelijkheden.
  • We zijn tegen megastallen en varkensflats.
  • De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale verlichting van de buitenwegen en het aanspreken van bedrijven met grote lichtreclames.
  • Landschap en toerisme gaan hand in hand. De PvdA zet zich in voor een goed wandel- en fietsnetwerk in onze gemeente.
  • Samen met de stichting De Frije Wiken en nautische bedrijven in Akkrum/Nes en het dorp Aldeboarn onderzoeken we de opzet van kano- en sloepenroutes rond deze dorpen en De Streek en Bontebok.
  • We benutten de kansen voor watersport in Akkrum.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten