Door op 10 juli 2014

PvdA tegen megawindmolens in Heerenveen

Fryslân is in de ban van windmolens. Veel inwoners vragen ons om informatie. Op onze website vindt u informatie over het proces en leest u het standpunt van de PvdA Heerenveen.

Onze traditionele energievoorraden raken op. De bodem daalt en de grond trilt. We worden afhankelijk van landen als Rusland en regio’s als het Midden-Oosten voor onze energievoorziening. Ook de klimaatverandering laat ons nadenken over nieuwe vormen van energie. Het kabinet en de provincies hebben daarom afgesproken 6000 MW aan vermogen aan windenergie te realiseren in 2020. Fryslân is verantwoordelijk voor 530 MW.

Drie maatschappelijke organisaties hebben het initiatief genomen om te komen tot een integrale afweging voor Fryslân. Deze organisaties vertegenwoordigen natuur en milieu, omwonenden en windmoleneigenaren. Zij beoordelen plannen voor windmolens op een aantal criteria. Een commissie onder leiding van oud-minister Winsemius gaat scenario’s schetsen en deze voorleggen aan de provinciale politiek.

In de gemeente Heerenveen zijn meerdere plannen ingediend. Omdat ook de mening van de lokale politiek meegenomen dient te worden, herhalen we hierbij ons standpunt:

De PvdA is tegen megawindmolens in Heerenveen.

Volgens de PvdA worden de bewoners van De Streek en De Knipe al genoeg belast met geluid naast de deur. Het verkeer op de snelweg neemt alsmaar toe en ook de bedrijvigheid op het IBF wordt steeds heviger. Verder vindt de PvdA dat deze megawindmolens een te grote impact hebben op het landschap. Uit onderzoek van SenterNovem blijkt dat juist het KNO en IBF ongunstig liggen voor windenergie, dit geld kunnen we beter besteden.

Wij zien op deze locatie liever energievriendelijke bedrijven of een Energielandschap waar nieuwe vormen van energie ontwikkeld kunnen worden.