Schuldhulp en armoede

Soms kunnen mensen door armoede en schulden niet meer rondkomen. Hoewel mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun schulden, is het belangrijk om erger te voorkomen. Schulden creëren armoede. De PvdA wil activerend armoedebeleid, gericht op het voorkomen van armoede.

Sporten, een cadeautje kopen voor een verjaardag en elke dag warm eten kopen, is soms nauwelijks mogelijk. Voor een belangrijk deel komt dat door een gebrek aan geld. Maar het komt ook door een vorm van berusting en vervreemding: “wij horen er toch niet bij”. Armoede als levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze onacceptabel.  Dit vraagt om een frontale aanval op armoede en uitsluiting.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA wil maatwerk voor inkomenstoeslagen, ziektekostenverzekering bijzondere bijstand en kwijtschelding van belastingen.
  • Voor kinderen mag het inkomen van ouders geen belemmering zijn om mee te kunnen doen aan schoolactiviteiten, sport, zwemvaardigheid (geen kind zonder zwemdiploma van de basisschool), cultuur en educatie.
  • We maken meer werk van voorlichting zodat mensen weten waar ze gebruik van kunnen maken. We benaderen mensen actief door bijvoorbeeld de ontwikkeling van een Minimagids.
  • De PvdA wil dat de gemeente blijft zorgen voor een onderkomen voor de voedselbank in Heerenveen.
  • De PvdA wil het ingezette schuldhulpverleningsbeleid zoveel mogelijk voortzetten. Daarbij moet er speciale aandacht komen voor alleenstaande ouders. Minderjarige kinderen mogen niet de dupe worden van de schulden van hun ouders.
  • Jongeren moeten veel bewuster worden van de impact van een schuld. Daarom willen we werk maken van voorlichting op scholen.
  • Bij het project Budgetmaatjes van Caleidoscoop en de gemeente wordt de samenwerking verbreed met vrijwilligersorganisaties zoals Stichting De Barones en Humanitas.
  • Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet meer als voorwaarde dat zij hun bedrijf stop zetten. ZZP’ers blijven in aanmerking komen voor het minimabeleid.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten