Door op 27 maart 2014

PvdA verwerpt uitspraken Wilders

De PvdA Heerenveen vindt de recente uitspraken van Geert Wilders onaanvaardbaar. Met de uitlating om te zorgen voor ‘minder Marokkanen’ is een grens overschreden.

De uitspraken over minder Marokkanen hebben tot heftige emoties geleid en ons ook koude rillingen bezorgd. De uitspraken hebben ook hun weerslag op de Marokkaanse gemeenschap in Heerenveen. Hiervan hebben ons inmiddels een aantal reacties bereikt.

“Het doelbewust tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen leidt tot een klimaat van onverdraagzaamheid en tot aantasting van zelfvertrouwen en identiteit van velen onder ons”, aldus fractievoorzitter Roelof Offringa. De PvdA vindt dat iedereen gelijk behandeld moet worden, zoals ook is vastgelegd in onze Grondwet.

De PvdA roept het college van B&W op ook stelling te nemen en de Marokkaanse gemeenschap een hart onder de riem te steken.

Lees hier (attachment) de brief van Hajar Ihijji waarin de gemeente Heerenveen wordt opgeroepen stelling te nemen. Deze brief is op haar verzoek op deze website geplaatst.