Dorpen en wijken

De wijk- en dorpenaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk en het dorp zijn belangrijke ontmoetingspunten voor verschillende bevolkingsgroepen. Het blijft essentieel dat we investeren in wijken en dorpen om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA wil dat de gemeente voor de wijken in de plaats Heerenveen een werkwijze vergelijkbaar met de dorpsvisies introduceert, zodat iedere wijk in de toekomst beschikt over een wijkvisie.
  • Het dorp- en wijkbudget moet in stand blijven.
  • De Pvda wil compensatie van de OZB-heffing voor dorpshuizen wanneer deze een brede maatschappelijke functie vervullen.
  • De wijkmanagers blijven voor iedere wijk en dorp een laagdrempelig aanspreekpunt. Omdat het werkgebied vergroot en de uitdagingen groter worden stellen we tenminste één extra wijkmanager aan.
  • We zetten ons in voor behoud van voorzieningen in wijken en dorpen zoals de buurtsuper in Oudeschoot en Aldeboarn.
  • We werken mee aan de realisatie van een kleinschalige buurtsuper in Skoatterwâld.
  • We zetten ons in voor het realiseren van een goed breedbandnetwerk ook in de dunbevolkte gebieden van onze gemeente.
  • De PvdA streeft naar een Cruyffcourt in Akkrum/Nes.
  • De PvdA vindt dat de gemeente het huur- en compensatiecontract van de sport- en activiteitenhal Utingeradeel in Akkrum moet overnemen.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten