7 juli 2016

Fractie op bezoek bij Plaatselijk Belang De Knipe

Afgelopen woensdag 6 juli jl. is de PvdA fractie op uitnodiging van Plaatselijk Belang De Knipe op werkbezoek geweest. Dit naar aanleiding van de nieuwe dorpsvisie die gemaakt moet worden.

Plaatselijk Belang heeft voor die dorpsvisie een enquête uitgeschreven en 25% van de bevolking van De Knipe heeft hier aan meegedaan. Een van de zaken die aan het licht kwam was de verkeerssituatie in De Knipe. De Knipe heeft een lintbebouwing en er wordt vooral te hard gereden en er is ook heel veel verkeer. Sommige kruisingen zijn onoverzichtelijk en bijna ongelukken liggen dan ook op de loer. Verder zouden de inwoners van De Knipe graag een soort van pleintje willen.

De fractie van de PvdA heeft ter plekke een aantal situaties bekeken. En volgens Jurjen Meijer, raadslid voor de PvdA en belast met deze verkeerszaken zal hier verkeerstechnisch naar gekeken moeten worden. We gaan ermee aan de slag en Jurjen zal hier in het voortouw nemen.