Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is van en voor iedereen. We vinden het belangrijk dat ook de komende jaren zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente kunnen meedoen en het meebeleven, of je nu rijk bent of arm. Het hebben van een goed cultureel aanbod zorgt ervoor dat een gemeente aantrekkelijk is. Om in te wonen of om te bezoeken. Het Posthuis Theater speelt daarbij een grote rol. Samenwerking tussen de verschillende culturele voorzieningen moet ervoor zorgen dat deze betaalbaar blijven. Het succes van onze bibliotheek met jaarlijks ruim 250.000 bezoekers willen we behouden. Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA vindt dat de bibliotheek voor jong en oud een belangrijke ontmoetingsplaats moet blijven en waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk wordt gemaakt.
  • We vinden het ondersteunen van amateurkunstenaars en verenigingen belangrijk. Het cultuurbedrijf (Atelier Majeur) verzorgt een passend cultuuraanbod. Samen met de stichting Leergeld maken we cultuur ook voor kinderen uit minimagezinnen bereikbaar.
  • Het Museum Willem van Haren staat onder druk. Daarom zal het museum zich meer bereid moeten tonen tot samenwerking met andere culturele instellingen. De functie van het cultureel erfgoed moet worden gewaarborgd.
  • Om financieel overeind te blijven zullen de culturele instellingen wel bereid moeten zijn tot vergaande samenwerking op het gebied van management en personeel (overhead).

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten