Door op 11 april 2017

Raad: extra impuls voor cultuur

De gemeenteraad van Heerenveen heeft op initiatief van de PvdA besloten €125.000,- extra beschikbaar te stellen voor uitvoering van de nieuwe cultuurnota. Hiermee blijft de subsidie voor Museum Heerenveen op het huidige niveau en is de bezuiniging van de baan.

Daarbij geldt wel als voorwaarde dat het Museum de omslag moet maken naar een meer eigentijdse, nieuwe vorm voor het vertellen van ‘Het verhaal van Heerenveen’. Naast de ontstaansgeschiedenis van Heerenveen moet daarin de kern worden gevormd door de collectie van het Domela Nieuwenhuis Museum en de collectie met betrekking tot de adellijke en Oranjegeschiedenis.

De extra impuls voor cultuur voorziet ook in een verhoging van de subsidie voor het Museum Belvédère en het Oranjewoud Festival en aanvullende middelen voor de amateurkunst. “De gemeenteraad laat zien cultuur van waarde te vinden en het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum blijft behouden voor Heerenveen”, aldus PvdA raadslid Roelof Offringa.

Het voorstel om extra middelen voor cultuur beschikbaar te stellen werd ingediend door PvdA, CDA, GB Heerenveen, D66 en de ChristenUnie en kon uiteindelijk op vrijwel unanieme steun rekenen.