Door op 6 april 2017

PvdA: toekomst Museum Heerenveen veilig stellen

De PvdA wil voor het uitvoeren van de nieuwe cultuurnota extra geld beschikbaar stellen. Hiermee is het voortbestaan van het Museum Heerenveen gewaarborgd. Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum blijft behouden voor Heerenveen.

De partij trekt structureel €125.000,- extra uit voor cultuur. Hiermee hoeft niet langer bezuinigd te worden op de subsidie voor Museum Heerenveen. Het museum moet wel de gewenste omslag maken naar een meer eigentijdse, nieuwe vorm. De PvdA verwacht dat het Museum deze kans met beide handen zal aangrijpen. “Het Museum Heerenveen kan bij uitstek het verhaal van Heerenveen vertellen en laten zien welke bijzondere rol Ferdinand Domela Nieuwenhuis heeft gespeeld in onze geschiedenis en de bredere betekenis voor de socialistische beweging in Nederland”, aldus PvdA fractievoorzitter Roelof Offringa.

De extra impuls voor cultuur voorziet ook in een verhoging van de subsidie voor het Museum Belvédère en het Oranjewoud Festival en aanvullende middelen voor de amateurkunst. “Uiteraard is er nog een meerderheid nodig, maar onze inzet is helder. Ik ben optimistisch gestemd”, zegt PvdA-er Roelof Offringa. De partij zal op 10 april 2017 een voorstel doen in de gemeenteraad.

Bekijk hier de motie van de PvdA Heerenveen