Sociale werkvoorziening

  • Wie nu bij Caparis werkt, behoudt wel zijn of haar rechten en hoeft niet opnieuw geïndiceerd te worden.
  • We gaan uit van wat iemand kan. Het uitgangspunt is: zoveel mogelijk werk in gewone banen.
  • Voor wie niet kan werken in een gewone baan bieden we een beschermde arbeidsplaats of dagbesteding binnen een leerwerkbedrijf in de regio.
  • De gemeente werkt hiervoor samen met andere gemeenten, Caparis en het bedrijfsleven.
  • Caparis zal zich meer gaan concentreren op beschut werk binnen.

Lees ons verkiezingsprogramma met alle standpunten