Welkom bij de PvdA

De Partij van de Arbeid maakt zich sterk voor werk, zorg en goed wonen. Een verhaal van groei en optimisme. Samen zijn we verantwoordelijk voor de lokale samenleving. Onze gemeente kan sterker en socialer. Samen sterk in wijken en dorpen.


Zorgverzekeringen voor minima

door Betty van der Ven op 29 november 2016

De gemeenteraad van Heerenveen is maandag 28 november akkoord gegaan met een zorgverzekering voor bijstandsgerechtigden en minima tot 120%. Als laatste gemeente in Fryslân sluiten wij met de gemeente Ameland weer aan bij de AV Frieso. Hier heeft menige inwoner van onze gemeente naar uitgekeken.

lees verder »

Stop met vernedering: kiezer ervaart onrecht

14 november 2016

Er zal nog veel geanalyseerd worden over de Amerikaanse verkiezingen maar één les staat vast. Progressieven mogen nóóit meer kiezers vernederen of wegzetten. Clintons basket of deplorables was meer dan een slip of the tongue. Het verried onwil om te begrijpen waarom mensen boos of angstig zijn.

lees verder »

PvdA wil onderzoek sporttarieven

door Roelof Offringa op 13 november 2016

De PvdA heeft het college van B&W opgeroepen onderzoek te doen naar verlaging van de tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties.

lees verder »

Fryslân is een Fair Trade Provincie

door Lutz Jacobi op 6 november 2016

Deze week kreeg Fryslân de titel “Fair Trade Provincie”! Na de Provincie Utrecht zijn we in Fryslân de tweede Provincie in Nederland met deze titel. Fryslân kreeg deze status omdat het voldoet aan de criteria die voor Fair Trade Provincie zijn opgesteld.

lees verder »

PvdA stelt schriftelijke vragen over groenonderhoud Burgemeester Falkenaweg

door Jurjen Meijer op 16 oktober 2016

De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van het buurtonderzoek van Wijkplatform De Akkers naar de groenstrook aan de Burgemeester Falkenaweg. Dit naar aanleiding van telefoontjes van buurtbewoners bij het wijkplatform en de PvdA fractie over het groen en het groenonderhoud. Het onderhoud van deze groenstrook wordt als zeer slecht ervaren.

lees verder »

Heerenveense kunstgrasvelden en rubbergranulaat

door Ali Ouahim op 12 oktober 2016

Op woensdag 5 oktober j.l. werd er een TV documentaire van Zembla uitgezonden over de zogenaamde rubbergranulaat korrels op vrijwel alle kunstgrasvelden in Nederland. De conclusie van de makers was dat er eigenlijk geen deugdelijk onderzoek naar de veiligheid van deze korrels bestaat.

lees verder »

Werkbezoek PvdA Fryslân aan Sportstad

door Betty van der Ven op 26 september 2016

Vrijdag 23 september jl. heeft de PvdA Statenfractie en het gewest bestuur van de PvdA een bezoek gebracht aan Heerenveen. Het bestuur en fractie van de PvdA Heerenveen had een mooi programma gemaakt in en rondom Sportstad.

lees verder »

PvdA wil aanpak verkeersproblemen De Knipe

door Jurjen Meijer op 17 september 2016

Plaatselijk Belang Meiinoar Ien De Knipe heeft in 2015 een dorpsenquête uitgeschreven voor een nieuwe Dorpsvisie. Deze zomer zijn de eerste resultaten gepresenteerd in de vorm van een verkeersplan. De PvdA-fractie heeft onlangs, samen met Plaatselijk Belang, de situatie van een aantal verkeersproblemen bezocht.

lees verder »

Bijzondere ledenvergadering

9 september 2016

Op vrijdag 23 september organiseert de PvdA Heerenveen een bijzondere ledenvergadering met dr. Adriaan van Veldhuizen over verenigingscultuur in de vroegere SDAP (1894-1910).

lees verder »

Caparis

door Betty van der Ven op 13 juli 2016

De sociale werkvoorziening Caparis is helaas de laatste tijd negatief in het nieuws. Zouden we het moeten hebben over de herstructurering van Caparis welke alle 8 deelnemende gemeenten hebben geaccordeerd, gaat het helaas over het op non actief zetten van directeuren, rechtszaken, nieuwe interim directeur, Raad van Commissarissen en ondernemingsraad.

lees verder »