Welkom bij de PvdA

De Partij van de Arbeid maakt zich sterk voor werk, zorg en goed wonen. Een verhaal van groei en optimisme. Samen zijn we verantwoordelijk voor de lokale samenleving. Onze gemeente kan sterker en socialer. Samen sterk in wijken en dorpen.


PvdA stelt schriftelijke vragen over groenonderhoud Burgemeester Falkenaweg

door Jurjen Meijer op 16 oktober 2016

De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van het buurtonderzoek van Wijkplatform De Akkers naar de groenstrook aan de Burgemeester Falkenaweg. Dit naar aanleiding van telefoontjes van buurtbewoners bij het wijkplatform en de PvdA fractie over het groen en het groenonderhoud. Het onderhoud van deze groenstrook wordt als zeer slecht ervaren.

lees verder »

Heerenveense kunstgrasvelden en rubbergranulaat

door Ali Ouahim op 12 oktober 2016

Op woensdag 5 oktober j.l. werd er een TV documentaire van Zembla uitgezonden over de zogenaamde rubbergranulaat korrels op vrijwel alle kunstgrasvelden in Nederland. De conclusie van de makers was dat er eigenlijk geen deugdelijk onderzoek naar de veiligheid van deze korrels bestaat.

lees verder »

Werkbezoek PvdA Fryslân aan Sportstad

door Betty van der Ven op 26 september 2016

Vrijdag 23 september jl. heeft de PvdA Statenfractie en het gewest bestuur van de PvdA een bezoek gebracht aan Heerenveen. Het bestuur en fractie van de PvdA Heerenveen had een mooi programma gemaakt in en rondom Sportstad.

lees verder »

PvdA wil aanpak verkeersproblemen De Knipe

door Jurjen Meijer op 17 september 2016

Plaatselijk Belang Meiinoar Ien De Knipe heeft in 2015 een dorpsenquête uitgeschreven voor een nieuwe Dorpsvisie. Deze zomer zijn de eerste resultaten gepresenteerd in de vorm van een verkeersplan. De PvdA-fractie heeft onlangs, samen met Plaatselijk Belang, de situatie van een aantal verkeersproblemen bezocht.

lees verder »

Bijzondere ledenvergadering

9 september 2016

Op vrijdag 23 september organiseert de PvdA Heerenveen een bijzondere ledenvergadering met dr. Adriaan van Veldhuizen over verenigingscultuur in de vroegere SDAP (1894-1910).

lees verder »

Caparis

door Betty van der Ven op 13 juli 2016

De sociale werkvoorziening Caparis is helaas de laatste tijd negatief in het nieuws. Zouden we het moeten hebben over de herstructurering van Caparis welke alle 8 deelnemende gemeenten hebben geaccordeerd, gaat het helaas over het op non actief zetten van directeuren, rechtszaken, nieuwe interim directeur, Raad van Commissarissen en ondernemingsraad.

lees verder »

Geen preventief toezicht meer van provincie

8 juli 2016

Vanaf 7 juli 2016 is het preventief toezicht van de provincie op de gemeente Heerenveen beëindigd. De gemeente Heerenveen laat met de perspectiefnota 2016 zien financieel in balans te zijn. Het gebruikelijke toezicht geldt nu weer. Daar zijn we als PvdA ontzettend blij mee, aldus Roelof Offringa, fractievoorzitter van de PvdA.

lees verder »

Fractie op bezoek bij Plaatselijk Belang De Knipe

7 juli 2016

Afgelopen woensdag 6 juli jl. is de PvdA fractie op uitnodiging van Plaatselijk Belang De Knipe op werkbezoek geweest. Dit naar aanleiding van de nieuwe dorpsvisie die gemaakt moet worden.

lees verder »

Laat de kust met rust

door Lutz Jacobi op 7 juli 2016

Start van het zomerreces in de Tweede Kamer. Geen vergaderingen meer: tijd voor bezoeken in het land en voor vakantie!!. De laatste week veel debatten gehad, vaak tot diep in de nacht.

lees verder »

Diederik Samsom op bezoek in Heerenveen

3 juli 2016

Zaterdag 2 juli jl. heeft Diederik Samsom een bezoek gebracht aan Heerenveen. Dit n.a.v. een vraag van een van onze leden 70 jaar lid is van de PvdA en die nog graag eens met Diederik Samsom in gesprek zou willen. Dit werd natuurlijk gehonoreerd door Diederik.

lees verder »