Door op 17 januari 2016

2016 in volle gang

Dit nieuwe jaar is alweer in volle gang. Vorige week gleed ik nog met max 25 km per uur over de beijzelde Friese wegen naar werkbezoeken. Inmiddels alweer druk doende in het Haagse.

Zo werd er deze week na 8 uur debatteren en vier stemrondes de nieuwe Kamervoorzitter gekozen. Onze “eigen” Khadija Arib! De Kamer koos haar met ruime meerderheid van stemmen als nieuwe Kamervoorzitter. Had dit ook verwacht, want ze heeft zich de afgelopen jaren, in haar rol als eerste ondervoorzitter, meer dan voldoende bewezen!

Dit nieuwe jaar begon onder meer met het voornemen van de Minister van Infra&Milieu om soepeler om te gaan met het toestaan van bouwen in de duinen en aan de kust. Ik ben fel tegen dit voornemen, want langs onze kust is nog redelijk veel ongerepte natuur en het strand en de duinen zijn van ons allemaal. We moeten dit niet verknallen voor een paar rotcenten aan projectontwikkelaars! Onze duinen zijn van nationaal belang voor de waterveiligheid!

Met de stijgende zeespiegel en de klimaatverandering is verdere verstening van de kust een absoluut foute ontwikkeling. Heb de Minister hier vragen over gesteld en ga me in elk geval met volle kracht inzetten tegen versoepeling van het bouwen aan de kust!!
Geen Ibiza en geen Belgische toestanden op onze mooie Waddeneilanden en de Nederlandse kust!

Een goed 2016 gewenst!