Door op 18 mei 2014

Brief PvdA-fracties over gebruik Metam Natrium

De PvdA-fracties van de Provinciale Staten, Wetterskip Fryslân en de zuidelijke Friese gemeenten hebben grote zorgen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het kweken van bollen. De voorzitters van de fracties hebben een brief geschreven aan staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA). Statenlid Riek van der Vlugt en raadslid Jurjen Meijer hebben de brief in Den Haag overhandigd. Ook het Friese kamerlid Lutz Jacobi was hierbij aanwezig.

De PvdA-fracties hebben berichten gekregen van bezorgde inwoners over het gebruik van het ontsmettingsmiddel Metam Natrium bij de kweek van lelies. Deze bollenteelt vindt vooral plaats op de zandgronden in het zuiden van onze provincie. “De zorgen worden gedeeld door de GGD Noord-Nederland en ook wij delen deze zorgen,” stelt Van der Vlugt. “Onze jongeren gaan onbeschermd de velden op om de bloemen te koppen, het middel komt terecht in tuinen en het middel spoelt uit in water en natuur,” vult Meijer aan.

Het bezoek was niet zonder resultaat. Staatssecretaris Dijksma gaf aan ook uit andere delen van Nederland geluiden te horen. Binnen een week gaat Dijksma met de branche in gesprek. Ze deelt de zorgen van de omwonenden en vindt dat de telers moeten kijken naar alternatieven voor het bestrijdingsmiddel. Binnen twee weken stuurt Dijksma een brief naar de Tweede Kamer.

Lees hier de brief van de PvdA-fracties aan staatssecretaris Dijksma