Door op 30 november 2015

PvdA steunt komst AZC

De gemeenteraad heeft op 30 november 2015 ingestemd met het voorstel om een AZC in Heerenveen te realiseren. Het asielzoekerscentrum komt op de hoek van de KR Poststraat en de Weinmakker. De PvdA staat achter de komst van het AZC.

Het COA en het Rijk hebben een dringend beroep gedaan op de gemeenten om opvanglocaties te bieden. De gemeenteraad heeft daarom het college van B&W opgeroepen met het COA in gesprek te gaan en onderzoek te doen naar mogelijkheden voor opvang.

Tijdens een bijeenkomst met inwoners en organisaties heeft het COA aangegeven vooral behoefte te hebben aan een AZC in de plaats Heerenveen. Dit met het oog op de aanwezige voorzieningen. Er bleek toen ook breed maatschappelijk en politiek draagvlak voor een AZC.

Het toekomstige AZC ligt dicht bij de voorzieningen en toch min of meer afgeschermd. De locatie biedt voldoende ruimte en de ontsluiting is ook goed te organiseren. Bovendien kan het AZC snel gerealiseerd worden. Mogelijk kunnen de deuren eind 2016 al open.

De PvdA erkent dat de huidige instroom van vluchtelingen ook nieuwe vraagstukken met zich meebrengt. Zijn er voldoende woningen? Wat betekent dit voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen? Gaan de vluchtelingen ook weer terug of blijven zij permanent in Nederland? Hoe verloopt de integratie? Wat betekent dit voor onze arbeidsmarkt? Het zijn vragen en zorgen die in de maatschappij leven. En waarop we lang nog niet allemaal een antwoord hebben. Het zijn zorgen en vragen die ook onze leiders en politici in Den Haag en Brussel bereiken. Zij werken op hun niveau aan oplossingen en maatregelen.

Dergelijke vragen zijn voor de PvdA lokaal geen reden om afwijzend te staan tegenover de opvang van vluchtelingen. “De vluchtelingen zijn er, het zijn mensen zoals wij en die laten we niet op straat slapen. Niet in Nederland en niet in Heerenveen”, aldus fractievoorzitter Roelof Offringa die verder aangeeft dat het om kwetsbare mensen gaat die onze steun en solidariteit hard nodig hebben.

Binnen de gemeenteraad was er brede steun voor de komst van het AZC. Het voorstel van het college van B&W werd met 25 stemmen van de 29 stemmen aangenomen.

De komende maanden wordt verder gewerkt met een klankbordgroep. Hierin kunnen omwonenden meepraten over de realisatie van het AZC.