Door op 18 december 2015

Groenteboer Gerry mag blijven

Gerry Boers, beter bekend als de groenteboer van De Greiden, kreeg van de gemeente te horen dat zijn plek op de tocht stond. Meer dan 500 klanten kwamen daartegen in opstand en tekenden een petitie, waaronder buurtbewoner Jan Zandbergen: “Gerry staat hier nu een jaar en is een begrip op De Greiden.” Raadslid Jurjen Meijer van de PvdA stelde daarop vragen in de raadscommissie ROM.

Het college van B en W heeft in de beantwoording toegezegd in gesprek te gaan met Gerry Boers. Inmiddels heeft dit gesprek plaatsgevonden. Wethouder Broekhuizen (CDA) heeft beloofd dat de groentekraam tot 29 maart 2016 op de oude plek mag blijven staan. Daarna wordt de parkeerplaats bij het winkelcentrum De Greiden gerenoveerd en wordt er een alternatieve plek gezocht. Pas in februari 2016 neemt het college een besluit over wat er daarna gaat gebeuren met de standplaats.

De PvdA is blij met deze flexibele houding van het college: “Ondernemers als Gerry zijn de smaakmakers van onze winkelcentra” stelt Jurjen Meijer. “Ze hebben een sociale functie; je kunt er een praatje maken en ze houden een oogje in het zeil. Daar moeten we zuinig op zijn.” De PvdA belooft daarom de besluitvorming in het college op de voet te volgen.