Door Jurjen Meijer op 19 juli 2013

Heerenveen geen plaats voor discriminatie

Tijdens de raadsvergadering over bezuinigingen heeft de PvdA samen met andere fracties Tûmba buiten de bezuinigingen weten te houden. Tûmba zorgt in heel Fryslân voor de afwikkeling van meldingen van discriminatie. De PvdA vindt dat belangrijk in onze kleurrijke samenleving.

Er is al veel bereikt als het gaat om de bestrijding van achterstelling en discriminatie. Zo is het hier is de gewoonste zaak van de wereld dat werknemers goed betaald krijgen, vrouwen mogen stemmen en homo’s kunnen trouwen. Toch wordt er nog te vaak onderscheid gemaakt op basis van bijvoorbeeld afkomst, geslacht of geaardheid.

De PvdA vindt dat onacceptabel. Iedereen verdient een gelijke kans. Tûmba zet zich in voor deze gelijke kansen, zowel in Fryslân en op andere plaatsen in de wereld. De PvdA steunt deze inzet ook in moeilijke tijden.

Jurjen Meijer

Jurjen Meijer

Voor de raadsfractie ben ik woordvoerder voor de onderwerpen volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en -ontwikkeling, welstand, bouw- en woningtoezicht, archeologie en monumentenzorg, milieubeheer, afvalverwerking, riolering en waterzuivering. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor Heerenveen Centrum, De Heide en Oranjewoud. Ik ga graag met u in gesprek over uw woonomgeving en andere onderwerpen. Mocht u zelf knelpunten ervaren

Meer over Jurjen Meijer