Door op 13 april 2016

Het Diner van Waarde een groot succes

Op zaterdagmiddag rond 17.00 uur stroomde Lokaal 55 te Sneek vol met PvdA leden van drie verschillende afdelingen. De afdelingen Heerenveen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân vonden het tijd om eens wat leuks te doen met hun leden. En wat is er nu leuker dan heerlijk met elkaar te gaan dineren!

Aanleiding
Er ligt landelijk een heel mooi rapport Van Waarde, maar met rapporten alleen kom je er niet. Het is tijd voor actie! Daarom is er vanuit het gewest Friesland is een aantal Friese PvdA leden actief bezig geweest met een pilotproject over het rapport van Waarde. Ook dit heeft weer documenten opgeleverd, maar dan documenten met concrete DOE-acties. De afdelingen Heerenveen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân vonden het tijd geworden om een activiteit te organiseren die aansloot bij de uitgangspunten van Van Waarde. Dit werd Het Diner van Waarde wat op 9 april heeft plaatsgevonden.

Het Diner van Waarde
Vanuit de drie genoemde afdelingen zijn Teunis van der Veen (DFM), Jeroen de Vries (Heerenveen) en ondergetekende (SWF) diverse malen bij elkaar geweest om te brainstormen over welke activiteit ze wilden organiseren. Tijdens een brainstormgesprek met Jacques Monasch was hij het die zei: is het niet een idee om met elkaar te gaan dineren? Iedereen houd van lekker eten en het is niet zo formeel als een vergadering. Hierdoor komen er wellicht ook leden die minder geneigd zijn om naar een Algemene Ledenvergadering te komen. En dat was precies wat we willen! Met dit idee zijn we vervolgens verder gegaan. Het leek ons een goed idee en we maakten er als werktitel “Het diner van Waarde” van.

Draagkracht
We wilden graag de mensen die aanwezig zouden zijn een leuke avond bieden. Maar we wilden natuurlijk ook dat het ons wat zou opleveren waar we mee verder zouden kunnen. Hoe zorg je ervoor dat die twee belangen samenkomen? Onder andere door ervoor te zorgen dat het diner voor iedereen toegankelijk is, dus de kosten zo laag mogelijk houden voor de mensen die willen komen. Dit hebben we gedaan door een eigen bijdrage te vragen van € 5, = en aan te geven dat mensen aan het einde van de avond nog anoniem een vrijwillige bijdrage mochten doen van “wat de avond hun waard was geweest”. Zo kon iedereen naar draagkracht een eigen bijdrage leveren en werd aangesloten bij de sociale beginselen.

Monika Sie
De basis was van Waarde, dus daarom hebben we Monika Sie als grondlegger van de resolutie van Waarde gevraagd om de avond te openen. Monika nam de aanwezigen mee in de totstandkoming en het vervolg van het van waarde project. Ze vertelde dat we met mensen in gesprek moeten zijn en dat we de problemen van meerdere kanten moeten belichten. Ook gaf ze aan dat ze heel blij en trots was op hoe het Van Waarde project in Friesland wordt opgepakt en dat er actief actie wordt ondernomen.

Discussie
Bij binnenkomst kregen de mensen een naamsticker met twee gekleurde stippen er op. Voor en na het hoofdgerecht waren er “discussierondes” over actuele thema’s. Onder andere werd besproken hoe we als Partij van de Arbeid willen omgaan met onze plicht rondom opvang van vluchtelingen en de weerstand die dat in sommige dorpen teweeg brengt. De discussies duurden maximaal een half uur en daaruit bleek dat er al heel veel praktische tips en richtingen bepaald konden worden.

Succes
De avond werd afgesloten met een korte samenvatting uit de vier discussiegroepen. De aanwezigen konden na afloop hun vrijwillige bijdrage in een envelopje stoppen en in een afgesloten bus deponeren. Ook werd er de gelegenheid geboden om tips mee te geven. Dit konden tips zijn aan de organisatoren (voor het geval we zoiets nog een keer wilden doen), maar ook tips voor de koers van de partij. Uit de reacties bleek dat iedereen genoten heeft van het lekkere eten, van de nieuwe contacten en de waardevolle discussies. Een dergelijke avond, wellicht in een iets andere vorm is zeker voor herhaling vatbaar!