Door op 24 augustus 2015

Hoe veilig gaan kinderen naar school in Fryslân?

Al jaren vraagt Veilig Verkeer Nederland met de actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ aandacht voor de verkeersveiligheid rond scholen. Voor de PvdA reden om aan gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) te vragen hoe veilig Friese kinderen naar school en te sporten gaan. “Of ze nu zes of zestien jaar zijn,” benadrukt woordvoerder Wanda Ottens, “het is belangrijk dat kinderen, te voet en op de fiets, veilig provinciale wegen kunnen oversteken.”

Knelpunten
De PvdA wil van gedeputeerde Poepjes weten of zij een lijst heeft van alle onoverzichtelijke en onveilige oversteekplaatsen langs provinciale wegen. Dit kan in de buurt van scholen of sportvelden zijn, maar ook bij dorpskernen waar kinderen en langzaam verkeer dagelijks oversteken. Ottens: “Omdat we als provincie verantwoordelijk zijn voor de veiligheid rond provinciale wegen, vinden we het belangrijk dat kinderen die wegen ook veilig kunnen oversteken.” En mocht het zo zijn dat er geen overzicht is van de knelpunten, dan vraagt de PvdA de gedeputeerde dit zo snel mogelijk te inventariseren.

Aldeboarn
Een voorbeeld van een onveilige verkeerssituatie is volgens de PvdA de oversteek naar de sportvelden aan de N392 in Aldeboarn. “Wij krijgen berichten van verontruste ouders en bewoners van Aldeboarn dat kinderen deze weg op een onoverzichtelijk en daarmee onveilig punt moeten oversteken,” verklaart Ottens. En ervan uitgaande dat gedeputeerde Poepjes de zorgen van de ouders en dorpsbewoners deelt, wil de PvdA weten wat er gedaan gaat worden om veilige en overzichtelijke oversteekplaatsen te creëren. “Voor Aldeboarn, maar ook voor alle andere knelpunten in de provincie.”