Ledenvergadering PvdA akkoord deelname College periode 2018-2022

6 juni 2018

Zaterdag 2 juni jongstleden, heeft de ledenvergadering van de PvdA afdeling Heerenveen, unaniem ingestemd met deelname aan het College van Burgemeester van Wethouders gedurende de periode 2018-2022.

Eerder hebben de leden al op,- en aanmerkingen kunnen maken over het hoofdlijnenakkoord. Het hoofdlijnenakkoord is het akkoord wat PvdA, VVD en CDA met elkaar hebben afgesloten. Deze 3 partijen nemen deel aan het college in de periode 2018-2022.

Het bestuur en fractie hebben Jelle Zoetendal als wethouder voorgedragen. Jelle is eerder wethouder in Heerenveen geweest, gedurende de periode 2014-2018.