5 augustus 2013

Lykele Buwalda beëindigt politieke loopbaan

Wethouder Lykele Buwalda zet na deze raadsperiode een punt achter zijn politieke loopbaan. Buwalda heeft besloten zich niet kandidaat te stellen voor een volgende raadsperiode. Hij vindt dat het na ruim 30 jaar actieve inzet voor de lokale politiek tijd is om zich op andere zaken te richten. Hij draagt daarmee het politieke leiderschap over aan zijn opvolger. Op 27 augustus stellen de leden van de PvdA de kandidatenlijst vast en zal duidelijk worden wie de nieuwe lijsttrekker wordt.

Buwalda is vanaf januari 2003 wethouder in de gemeente Heerenveen. Daarvoor was hij ruim 20 jaar raadslid. In die tijd heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het dichter bij de mensen brengen van de lokale politiek. Oprechte betrokkenheid, kennis van de lokale gemeenschap en zijn toegankelijke persoonlijkheid vormen daarvoor de basis. Inhoudelijk heeft Buwalda de afgelopen jaren zijn sporen als sociaaldemocraat verdiend op meerdere voor de PvdA belangrijke beleidsterreinen waaronder sociale zaken, werkgelegenheid, armoedebeleid, WMO, welzijn, accommodaties, wijkvernieuwing, volkshuisvesting en sport.