Door Ali Ouahim op 7 september 2015

Noodopvang in Heerenveen

De PvdA in Heerenveen staat open voor de opvang van vluchtelingen. Dagelijks zien we op televisie beelden van vluchtelingen die Europa binnen komen.

Steeds meer vluchtelingen komen ook naar Nederland. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft een dringend beroep gedaan op gemeenten om opvanglocaties te bieden. Staatssecretaris Dijkhoff heeft eind augustus gemeenten ook opgeroepen om extra opvang aan vluchtelingen te bieden.

“De opvang van vluchtelingen is niet alleen een taak voor de landen rond de Middellandse Zee. Vluchtelingen die in Nederland op de deur kloppen, moeten we helpen” , aldus raadslid Ali Ouahim.

UPDATE: In de vergadering van de gemeenteraad van 7 september is het college van burgemeester en wethouders opgedragen in contact te treden met het COA om de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen te onderzoeken. Daarbij wordt, op initiatief van de PvdA fractie, niet alleen gekeken naar noodopvang maar ook naar andere vormen van opvang.