Door op 25 februari 2016

PvdA wil duidelijkheid over afketsen samenwerking

De PvdA heeft bij het college van B&W vragen gesteld over het niet doorgaan van de samenwerking tussen VV Jubbega en Wordt Kwiek. De afgelopen jaren is door deze twee verenigingen met de gemeente overlegd om te komen tot één gezamenlijke toekomstbestendige accommodatie.

Deze week is duidelijk geworden dat deze gesprekken niet tot resultaat hebben geleid. De PvdA wil weten waarom de gesprekken zijn stukgelopen en wat de gevolgen zijn.

De afgelopen jaren heeft er in afwachting van de samenwerking geen onderhoud plaatsgevonden aan de kleedboxen. De PvdA wil weten of dit geld nu alsnog voor de verenigingen beschikbaar komt om het noodzakelijk onderhoud te plegen.

“Het is erg jammer dat de gesprekken uiteindelijk geen resultaat hebben gehad. Een kunstgrasveld raakt nu buiten beeld. Ik wil daarom weten wat er met de huidige velden gaat gebeuren”, aldus PvdA raadslid Wietse Mulder.