Door Privé: Jurjen Meijer op 18 februari 2014

Stoplicht K.R. Poststraat op oranje

De PvdA Heerenveen krijgt regelmatig signalen over de verkeerslichten op de K.R. Poststraat. Automobilisten staan vaak stil voor een rood licht terwijl er van de andere zijde geen verkeer komt. “Dat is slecht voor het milieu, het humeur van de automobilist en daarmee voor het imago van Heerenveen” stelt raadslid Jurjen Meijer.De PvdA deelt de mening van de automobilist en vindt dat de afstemming van de lichten beter kan. Als oplossing draagt de PvdA aan dat op rustige momenten de lichten best op oranje kunnen. De PvdA is benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de verkeerssituatie en stelt daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Privé: Jurjen Meijer

Privé: Jurjen Meijer

Voor de raadsfractie ben ik woordvoerder voor de onderwerpen volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en -ontwikkeling, welstand, bouw- en woningtoezicht, archeologie en monumentenzorg, milieubeheer, afvalverwerking, riolering en waterzuivering. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor Heerenveen Centrum, De Heide en Oranjewoud. Ik ga graag met u in gesprek over uw woonomgeving en andere onderwerpen. Mocht u zelf knelpunten ervaren

Meer over Privé: Jurjen Meijer