Vaart maken met school Tjalleberd

20 februari 2018

PvdA: vaart maken met school Tjalleberd

De PvdA wil van het college van B&W weten wanneer er duidelijkheid komt over de nieuwe huisvesting van SWS de Nijewier in Tjalleberd. Deze fusieschool is in 2016 gevormd door CBS de Anjewier en OBS De Nijewei.

Naar de huisvesting is begin 2017 een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daarbij is gekeken naar nieuwbouw of renovatie. Het geld voor beide varianten is al in de begroting gereserveerd.

Momenteel zitten de kinderen in een tijdelijke onderkomen. Deze huisvesting voldoet echter niet meer aan de eisen welke tegenwoordig aan scholen gesteld worden. De PvdA vindt dat de besluitvorming niet te lang meer moet duren. “Deze situatie is niet in het belang van de kinderen. Bovendien moeten ze voor de gymles steeds de drukke Aengwirderweg oversteken”, aldus raadslid Betty van der Ven.

De PvdA wil zo snel mogelijk duidelijkheid en heeft het college van B&W vragen gesteld over dit onderwerp.