Door Betty van der Ven op 20 april 2016

Accommodatiebeleid basisscholen in onze gemeente

Afgelopen maandag 18 april jl. stond in de raadsvergadering het accommodatiebeleid op de agenda. Door de veranderende samenstelling van de bevolking en maatschappelijke en economische veranderingen was het tijd voor een nieuw accommodatiebeleid. Als PvdA woordvoerder kon ik mij dan ook wel vinden in een herijking accommodaties basisonderwijs.

Zo zijn intussen de scholen in Bontebok, Gersloot en Katlijk gesloten en zelfs vanaf het nieuwe schooljaar komt er een nieuwe brede school in Tjalleberd.

Dit laatste juichen wij als PvdA erg toe. Het mooie van deze samenwerking is dat dit van onderop door MR en ouders is gerealiseerd en zo kunnen we toch een mooie brede school behouden in het dorp Tjalleberd.

Qua leerlingenontwikkeling zien wij door de krimp een behoorlijke afname van leerlingen, maar we zien ook problemen bij sommige scholen waar nog steeds een explosieve groei is van leerlingen, zoals de scholen De Burcht en het Slingertouw in Skoatterwald.

Maar we hebben daar tegenover ook zorgen rond de leegstand van 32 lokalen. Op dit moment worden er van de leegstand van 32 lokalen nog 11 lokalen gebruikt door peuterspeelzalen, maar ook hier zal de krimp nog toeslaan en zullen er nog meer lokalen komen leeg te staan. In het overzicht is nog geen rekening gehouden met It Fiifde Ste in Haskerdyken. Deze school sluit per 01-08-2016 helaas haar deuren en dan komen er dus nog eens 3 lokalen bij.

Als PvdA fractie heeft het accommodatiebeleid onze volle aandacht en wij vinden dan ook dat, naast dat de gemeente ervoor zorgt dat de accommodaties goed op peil zijn en blijven er ook een verantwoordelijkheid is van de verschillende schoolbesturen.

Betty van der Ven

Betty van der Ven

Betty van der Ven Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Betty van der Ven, ik woon in Heerenveen, ben getrouwd met Tonny en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd maar in mijn werkzame leven was ik directiesecretaresse. Waarom ben je

Meer over Betty van der Ven