10 januari 2016

PvdA blij met extra aandacht mantelzorgers

De PvdA is opgetogen over de introductie van de nieuwe Mantelzorgpas. Mantelzorgers kunnen hiermee gebruik maken van praktische diensten zoals een boodschappenservice en van verschillende kortings- en tegoedbonnen.

Het ondersteunen van mantelzorgers is één van de aandachtspunten voor het komende jaar. “In Heerenveen willen we graag dat inwoners zich zo lang mogelijk zelf, thuis, kunnen redden. We weten ook dat de dagelijkse zorg voor iemand in de nabije omgeving, de mantelzorg, hierbij een erg belangrijk onderdeel is. We zien het belang van het werk van mantelzorgers,” vertelt wethouder Jelle Zoetendal. “We willen in kaart brengen wie ‘de mantelzorger’ is. Dan kunnen we hen benaderen en vragen waar ze zoal behoefte aan hebben en hen bovendien de Heerenveense Mantelzorgpas meegeven.”

De PvdA fractie is blij met de extra aandacht voor de Mantelzorger. De inschatting is dat er in Heerenveen ruim 6.000 volwassenen mantelzorger zijn. In 2015 gaf bijna de helft van de mantelzorgers met een ondersteuningsbehoefte aan dat ze informatie zoeken over de combinatie van werk en zorg, regelingen in de zorg, en ondersteuning bij het maken van keuzes en het vinden van de juiste weg bij alle mogelijkheden die er zijn. “We zijn blij met de mantelzorgpas want met de pas kunnen we mantelzorgers met praktische oplossingen helpen zodat ze hun belangrijke werk kunnen blijven voortzetten”, aldus PvdA raadslid Elly Bijlsma (foto).