Door op 1 juli 2014

PvdA wil helderheid voor De Spring

Twee weken geleden heeft de PvdA-fractie een bezoek gebracht aan De Spring in Akkrum, een vakantievoorziening voor gehandicapten. De fractie werd geconfronteerd met stroperige procedures voor het wijzigen van het bestemmingsplan. De PvdA is bang dat bij handhaving het voorbestaan van De Spring ter discussie komt te staan en stelt daarom vanavond mondelinge vragen aan het college.

De Sping organiseert begeleide vakanties voor verstandelijk gehandicapten. Dit doen zij vanaf het niet varende vrachtschip De Woutje. Dit schip ligt in Akkrum, voormalig gemeente Boarnsterhim. Al sinds 2010 loopt de procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan om dit ook juridisch mogelijk te maken. Tot op de dag van vandaag is de wijziging niet rond.

De PvdA wil daarom weten of alle aanvragen voor vergunningen en wijzigingen van een bestemmingsplan uit voormalig Skarsterlân en Boarnsterhim vertraging oplopen. Ook wil de PvdA duidelijkheid over deze specifieke situatie. “Het is nooit goed om mensen in onzekerheid te laten, voor een voorziening als deze mogen we best een tandje bijzetten,” aldus raadslid Jurjen Meijer.