Door op 3 september 2015

Schenktijden aangepast in APV

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2015 jongstleden is er een nieuwe algemene plaatselijke verordeningen vastgesteld (APV). In een APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van orde en veiligheid.

Iedere gemeente heeft een eigen APV. Door de gemeentelijke herindeling is het nodig geweest om een nieuwe APV vast te stellen. Dit vanwege verschillen in regelgeving tussen de oude gemeentes Boansterhim en Heerenveen.
Een van de onderdelen in de APV is de regelgeving omtrent schenktijden. Daarin wordt vastgelegd tot hoe laat bepaalde instellingen alcohol mogen schenken. Onder bepaalde omstandigheden mag er in sommige dorpshuizen alcohol geschonken worden. Het voorstel in de nieuwe APV was om de eindschenktijd voor dorpshuizen vast te leggen op twaalf uur ’s nachts.
In dezelfde APV is echter ook vastgelegd dat bepaalde evenementen, georganiseerd in diezelfde dorpshuizen door bijvoorbeeld sportverenigingen tot een later tijdstip door mogen gaan. Feitelijk betekent dit dus dat de tap al ruim voor beëindiging van het feest dicht moet.
De PvdA fractie zag hierin een merkwaardige discrepantie en heeft een amendement ingediend om de eindschenktijd van twaalf uur ’s nachts naar één uur ’s nachts te verschuiven. Een belangrijk secundair belang is dat plaatselijke ondernemers die bij het evenement in het dorpshuis betrokken zijn aldaar een uur langer mogen schenken, wat hun onderneming ten bate komt.
Het voorgestelde amendement is met een ruime meerderheid van stemmen door de gemeenteraad aangenomen.