Door op 27 mei 2015

Verordening winkeltijden gemeente Heerenveen

De nieuwe verordening winkeltijden is inmiddels een jaar van kracht. Deze verordening bepaalt van hoe laat tot hoe laat en op welke dagen ondernemers hun winkels mogen openen voor het publiek. Binnen de gemeenteraad heeft deze verordening geleid tot felle discussies. De christelijke partijen in de raad bepleitten destijds de zondagsrust terwijl de liberalen juist opriepen tot een volledige vrijstelling van de winkeltijden.

De PvdA heeft destijds gepleit voor een gulden middenweg.
Niet alle zondagen open, want dit zou kleine ondernemers, met weinig of geen personeel, dwingen om hun laatste vrije dag in de week op te offeren om te kunnen concurreren met grote bedrijven. Al doen ze dit niet dan lopen ze inkomen mis.
Maar ook niet alle zondagen gesloten. De koopzondag, vaak gecombineerd met andere evenementen, zorgt voor een extra dynamiek en aantrekkelijkheid van de gemeente en kan zodoende voor ondernemers ook extra inkomsten genereren. Verder hebben bijvoorbeeld supermarkten voldoende klandizie en personeel om op zondag geopend te zijn rendabel te maken. Desgewenst is dit dan ook toegestaan.

Op de raadsvergadering van 18 mei 2015 is op basis van een evaluatie gebleken dat de PvdA het destijds bij het juiste eind had. De evaluatie vond plaats onder een grote groep ondernemers in zowel Heerenveen als de buitendorpen. Daar bleek dat voor zowel een volledige openstelling als een volledige sluiting op de zondag geen draagvlak is. De regeling zoals eerder vastgesteld, met andere woorden de gulden middenweg, bleek nog steeds de beste weg.