23 januari 2016

Werken aan verbindingen en structuren

Tijdens een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid Heerenveen stond de aanpak van Eenzaamheid centraal. Diverse professionals, vrijwilligers en belangstellenden waren op de uitnodiging: “Eenzaamheid, wat doe JIJ er aan?” afgekomen.

In opdracht van de gemeente Heerenveen heeft welzijnsorganisatie Caleidoscoop onderzoek gedaan naar eenzaamheid in de gemeente. Het onderzoek, dat binnenkort openbaar wordt, geeft inzicht in de omvang van het probleem. Niet alleen onder ouderen, maar ook zo’n 36% van de inwoners tussen de 19-64 jaar hebben in meer of mindere mate “last” van eenzaamheid. “Het onderzoek heeft zich op de volwassen inwoners gericht, maar we weten dat er ook onder jongeren vaak sprake is van eenzaamheid” aldus Sander van Eunen (directeur bestuurder Caleidoscoop). Het leggen van verbindingen tussen deze groepen biedt mogelijk kansen.

IMG_4241700

Vooral het signaleren, leggen van verbindingen en creëren van structuren kan helpen in de aanpak van het probleem. In Katlijk-Mildam bijvoorbeeld is reeds ervaring met een grote groep vrijwilligers die zich inzet voor het dorp via het netwerk “doarpshelp Katlijk-Mildam”. Menno de Bruin van doarpshelp geeft aan: “Alle ouderen in het dorp bezoeken we jaarlijks 1 á 2 keer met de vraag hoe het gaat en of we kunnen helpen.”

Vanuit een brede achtergrond heeft Tweede-Kamerlid Lutz Jacobi voorbeelden van hoe eenzaamheid aangepakt kan worden. “Probeer ook vooral te kijken naar goede succesvolle voorbeelden en niet zelf het wiel uit te vinden” en verder “ik zou zeggen laat 1.000 bloemen bloeien” aldus een betrokken Jacobi.

IMG_4242700

De PvdA wil met de oogst van deze bijeenkomst proberen 5 tot 10 succesbepalende factoren te vinden en deze te presenteren aan het College. Wethouder Jelle Zoetendal was blij met de grote opkomst. “Mooi dat er al zoveel goede voorbeelden zijn, deze 25 mensen laten zien dat ze betrokken en gemotiveerd zijn het aan te pakken” aldus Zoetendal. “Kleinschalig, op het niveau van straat of flatgebouw lijkt het meest succesvol”. PvdA raadslid Van der Ven gaat nadenken over een vervolg van deze bijeenkomst: “Misschien moet dat dan ook op straat niveau”.