Door Betty van der Ven op 18 februari 2014

Vragen over de Bobob

De fractie van de PvdA Heerenveen heeft gisteravond vragen gesteld aan wethouder Broekhuizen over de Bobob, onderwijsinstelling van het voormalig Boarnsterhim.

In de Leeuwarder Courant van afgelopen week stonden een aantal artikelen over de overname van onderwijsinstelling Bobob naar diverse gemeenten. De overname is nog steeds niet geregeld. De 10 scholen die aangesloten zijn bij de Bobob moeten opgedeeld worden over de 4 gemeenten. Raadslid Betty van der Ven heeft aan de wethouder gevraagd waarom dit nog niet geregeld is en welke obstakels nog genomen moeten worden. Intussen heeft de Bobob de gemeenteraad een brief gestuurd met een ultimatum om voor 21 februari a.s. te reageren.

Wethouder Broekhuizen kon in ieder geval de kou voorlopig uit de lucht halen door te melden dat afgelopen maandagmiddag 17 februari jl gesprekken zijn gevoerd met wethouder Koster van Leeuwarden en de 4 partijen. De bedoeling is dat de overname voor 31 juli 2014 geregeld moet worden. Betty van der Ven heeft met de wethouder afgesproken dat hij de gemeenteraad op de hoogte zal houden van de verdere afwikkeling en eventueel in de eerstvolgende commissie een tussentijds verslag zal uitbrengen.

Betty van der Ven

Betty van der Ven

Betty van der Ven Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Mijn naam is Betty van der Ven, ik woon in Heerenveen, ben getrouwd met Tonny en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd maar in mijn werkzame leven was ik directiesecretaresse. Waarom ben je

Meer over Betty van der Ven